Josep Molons Caparó, torna de l’Argentina i es posa de confiter al Carrer Major, Riudoms.