Josep Molons Caparó viatja a Argentina, Buenos Aires, a aprendre l’ofici de confiter.