Composició

· Bescuit Esponjós
de Xocolata

· Cremós de Plàtan

· Ganache de Xocolata